Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?

05.11.2021 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim 127 uczestniczkom i uczestnikom konkursu pt. "Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?". 117 wypowiedzi pisemnych i 10 wypowiedzi ustnych (nagrań dźwiękowych) zebranych w Konkursie składa się na bardzo cenny i bogaty materiał, który posłuży do studiów nad Poznaniem zarówno współczesnym socjologom, jak i - zapewne - przyszłym pokoleniom badaczy. Pozwoli lepiej zrozumieć, czym jest to miasto w doświadczeniu swoich mieszkańców i użytkowników. Planujemy wydanie książek i artykuł naukowych, a także antologii zawierającej fragmenty wybranych prac konkursowych.

Kapituła Konkursowa w składzie: Anna Gruszecka (Dyrektor Biblioteki Raczyńskich), Andrzej Gulczyński (Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Anna Hryniewiecka (Dyrektor Centrum Kultury Zamek), Tomasz Kayser (Wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania) oraz Renata Suchocka (Przewodnicząca Kapituły Konkursowej, Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), na podstawie analizy zanonimizowanych wersji (uniemożliwiających identyfikację autorek i autorów) prac konkursowych podjęła o decyzję przyznaniu ośmiu nagród:

1) w kategorii wypowiedzi pisemnych:

Pierwsze miejsce: Joanna Żołądkowska za pracę pt. "Kamienica".

Drugie miejsce: Wita Szulc za pracę pt. "Poznań - miasto warte poznania a potem pokochania".

Trzecie miejsce ex aequo: Małgorzata Biadasz za pracę pt. "Droga w przyszłość z niegdysiejszym porządkiem".

Trzecie miejsce ex aequo: Alicja Dubisz-Kolska za pracę pt. "Poznań mego życia".

Trzecie miejsce ex aequo: Beata Ficner za pracę pt. "Miasto w sam raz dla mnie".

Trzecie miejsce ex aequo: Anna Weronika Grala za pracę pt. "W sepii, czerni i bieli oraz w kolorze".

W związku z nieprzyznaniem pierwszego miejsca w kategorii wypowiedzi w formie nagrań dźwiękowych, Kapituła postanowiła przeznaczyć te środki na trzy dodatkowe równorzędne trzecie miejsca w kategorii wypowiedzi pisemnych.

2) w kategorii wypowiedzi w formie nagrań dźwiękowych:

Pierwszego miejsca Kapituła nie przyznała.

Drugie miejsce: Michał Kucharskiza pracę pt. "KM_Keret_Mój Poznań".

Trzecie miejsce: Yuliya Zalozna za pracę pt. "Poznań jako dom dla obcokrajowca".

Ponadto w drodze przeprowadzonego losowania laureatami 10 pojedynczych nagród pieniężnych zostali:

  1. Anna Urbańska, autorka pracy pt. "Poznań to mój dom".
  2. Weronika Kujawa, autorka pracy pt. "Poznań oczami studentki dwóch kierunków".
  3. Katarzyna Pieprzycka, autorka pracy pt. "Czekałam na Ciebie".
  4. Paweł Anders, autor pracy pt. "Od urodzenia w Poznaniu...".
  5. Aneta Świerczyńska, autorka pracy pt. "Czym jest dla mnie Poznań?".
  6. Julia Teszner, autorka pracy pt. "Dziewczyna z Naramowic".
  7. Halina Płoszyńska-Marciniak, autorka pracy pt. "Poznań to moje miasto rodzinne".
  8. Teresa Teleżyńska, autorka pracy pt. "Poznań oczami młodej mamy".
  9. Andrzej Rossa, autor pracy pt. "Poznań - miasto ciekawe".
  10. AkerovaBermetMirlanovna, autorka pracy pt. "Boże Narodzenie w Poznaniu".

Organizatorzy pragnęliby również podziękować pozostałym osobom. Planujemy m.in. przekazanie dyplomów uczestnictwa w czwartej edycji konkursu z cyklu "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?".

W kolejnych dniach skontaktujemy się z wymienionymi wyżej osobami w celu przekazania nagród. Chcielibyśmy również spotkać się z laureatkami i laureatami Konkursu. Ze względu na zmieniające się warunki epidemiologiczne o formie i terminie wydarzenia poinformujemy w najbliższym czasie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.11.2021 r.

Czym jest dla Ciebie Poznań? Transmisja z ogłoszenia wyników

Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Miasto Poznań, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania i Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego rozstrzygnęły konkurs "Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?". Zwycięzców poznamy 5 listopada. Transmisję z ogłoszenia wyników będzie można oglądać w piątek, o godz. 11 na kanale YouTube Miasta Poznania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja (19.07.2021)

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia na konkurs! Jesteśmy pod wrażeniem dużego odzewu. Konkurs został zakończony. Jednocześnie, osoby, które z przyczyn technicznych nie mogły wczoraj dostarczyć swojej wypowiedzi, mogą w ramach wyjątku uczynić to jeszcze dzisiaj (poniedziałek 19 lipca 2021 r.). W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Termin nadsyłania prac pisanych / mówionych został przedłużony do niedzieli 18 lipca 2021!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizujemy ten konkurs, ponieważ jesteśmy przekonani, że Poznań jest taki, jaki istnieje w doświadczeniu pojedynczych ludzi - mieszkanek i mieszkańców tego miasta, a także osób mieszkających poza Poznaniem i związanych z nim na różne sposoby.

Po raz czwarty od 1928 r. chcemy zachęcić osoby mieszkające lub związane z Poznaniem do refleksji na tym, w jaki sposób korzystają z miasta, co jest w nim dla nich ważne i wreszcie nad tym jakiego miasta chcieliby dla siebie i dla przyszłych pokoleń.

Konkursy pt. "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?" ogłaszane są w Poznaniu cyklicznie od 1928 r.  Po prawie wieku od pierwszych badań o Poznaniu i jego mieszkańcach przeprowadzonych przez Floriana Znanieckiego, twórcę własnej szkoły socjologicznej, powtórzonych kilkadziesiąt lat później przez Janusza Ziółkowskiego, a następnie w latach 90. przez Ryszarda Cichockiego i Krzysztofa Podemskiego, przyszedł czas na kolejną edycję. Jest ona efektem współpracy międzysektorowej w ramach Szkoły Liderów Miasta Poznania.

Od ostatniego badania minęło sporo czasu. Miasto trwa i jednocześnie uległo przekształceniom. Jakie jest dzisiaj? Jak się zmieniło? Jakiego Poznania byśmy chcieli? Te i inne pytania kierujemy w stronę wszystkich poznanianek i poznaniaków.

Wyrazem nowych czasów jest poszerzenie formuły konkursowej o wypowiedzi mówione - nagrywane przez uczestników konkursu lub z pomocą adeptów socjologii. Każdy głos jest dla nas bardzo ważny, dlatego - to także nowość czwartej edycji - wszystkie wezmą udział w losowaniu nagród. Jednocześnie, zgodnie z tradycją, bo to przecież prawdziwy konkurs, nadesłane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Kapituły Konkursowej - osobno pisane i mówione. Jedynymi kryteriami będą szczerość, dokładność i szczegółowość, nie zaś prezentowane poglądy, poprawność językowa, styl, charakter pisma czy sposób wysławiania.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki