Informacji na temat konkursu można zasięgać pisząc na adres czympoznan@amu.edu.pl lub dzwoniąc (od poniedziałku do piątku, między godz. 10:00 a 12:00) pod numer: 618 292 139.

Nadesłane na konkurs materiały posłużą do studiów nad Poznaniem prowadzonych na Wydziale Socjologii UAM. Wyniki tych studiów, zawierające zanonimizowane fragmenty wybranych materiałów konkursowych, będą mogły być opublikowane w opracowaniach naukowych i popularnonaukowych.

Przewiduje się, wyłącznie za zgodą autorek i autorów, możliwość opublikowania wybranych i uprzednio zanonimizowanych wypowiedzi w formie książkowej lub w repozytorium cyfrowym.

Wszystkie wypowiedzi nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora, którym jest Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.