Pula nagród w konkursie wynosi 17 000 zł


Wszystkie wypowiedzi spełniające wymogi formalne wezmą udział w losowaniu 10 nagród po 500 zł.

Wypowiedzi, o których mowa wyżej, będą również ocenione przez Kapitułę konkursową osobno w dwóch kategoriach: wypowiedzi pisemne i wypowiedzi mówione.

Dla każdej z kategorii przewidziano nagrody w wysokości:

3 000 zł  (I nagroda)

2 000 zł (II nagroda)

1 000 zł  (III nagroda)

Kapituła będzie dysponowała prawem do innego podziału funduszu nagród wynoszącego łącznie 17 000 zł.

Podstawą oceny nadesłanych prac będzie wyłącznie ich szczerość, dokładność i szczegółowość. Błędy pisowni, zły styl, brzydkie pismo itd. nie będą stanowiły żadnych przeszkód do uzyskania nagrody.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród w konkursie nastąpi 5 listopada 2021 r.