Pytania pomocnicze

W odpowiedzi na pytanie "Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?" pomocne mogą być następujące pytania:

1. Z czym kojarzy Ci się Poznań?  Co jest dla Ciebie symbolem tego miasta, co jest najbardziej "poznańskie"?

Czy czujesz się poznanianką/poznaniakiem?

2. Jak Ci się mieszka w Poznaniu lub w jego okolicach?

Opisz swoje miejsce zamieszkania. Co Ci się w nim podoba, a co nie?

Jak wyglądają Twoje relacje z sąsiadami? 

3. Które części Poznania podobają Ci się najbardziej, a które najmniej, i dlaczego? 

4. Gdzie Twoim zdaniem znajduje się centrum Poznania?

Jak z niego korzystasz? Co sądzisz o tym centrum?

Jakie są jego mocne, a jakie słabe strony?

5. Czy w Poznaniu masz możliwość zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb?

Czy i jakie korzyści zawdzięczasz miastu?

Co skłania Cię do pobytu w Poznaniu? 

6. Co w tym mieście Ci się nie podoba?

Czy doznałaś/eś jakichś krzywd od miasta? Jakich?

Co zniechęca Cię do pobytu w Poznaniu?

7. Czy zrobiłaś/eś coś na rzecz miasta lub swojego najbliższego otoczenia?

Dlaczego angażowałaś/eś się w te działania?

Czy zrobiłaś/eś coś, co nie służy miastu lub pogarsza jakość życia w nim?

Z czego to wynikało?

8. Jakie zmiany w Poznaniu po 2000 r. uznajesz za najważniejsze?

Co zmieniło się na korzyść, a co na niekorzyść miasta?

Które z tych zmian uważasz za najlepsze na przyszłość? 

9. Jak oceniasz Poznań na tle innych znanych Ci miast?

Czym Poznań różni się od tych miast?

10. Jaki powinien być Poznań Twoich marzeń za 10-15 lat?

W jakim mieście chciał/abyś żyć Ty lub chciał/abyś aby żyły Twoje dzieci czy wnuki?

Czym powinno się ono różnić od Poznania obecnego?


Wypowiedzi konkursowe, zarówno pisemne, jak i mówione, prosimy odnosić wyłącznie do własnych doświadczeń i własnych opinii.