Kogo zapraszamy?

W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby, które mieszkają lub mieszkały w Poznaniu przynajmniej przez rok, jak i takie, które mieszkają poza Poznaniem, np. w aglomeracji poznańskiej, ale na różne sposoby są i czują się związane z tym miastem. Interesują nas wypowiedzi osób w każdym wieku, każdej płci, wykonujących różne zajęcia, o różnych światopoglądach i doświadczeniach życiowych.


Na czym polega konkurs?

Udział w konkursie polega na dostarczeniu organizatorom własnej wypowiedzi pisemnej (w formie maszynopisu lub rękopisu) lub mówionej (w formie nagrania dźwiękowego). Zależy nam na uzyskaniu materiałów absolutnie szczerych, dokładnych i szczegółowych, odnoszących się do autentycznych doświadczeń własnych lub innych ludzi. Choć pozostawiamy swobodę co do objętości wypowiedzi, to prosimy, aby były one możliwie obszerne - im więcej tym lepiej (co do zasady, prace pisemne powinny mieścić się w przedziale 5 do 40 stron, a nagrania trwać od 25 do 75 minut).


Jak przekazać swoją wypowiedź?

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie organizatorom w terminie do 30 czerwca 2021 r. wypowiedzi konkursowej, spełniającej powyższe warunki, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, który stanowi załącznik Regulaminu konkursu. Wypowiedź wraz z formularzem można dostarczyć pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89 c, 60-568 Poznań (z dopiskiem: "Konkurs Poznań"),

albo pocztą elektroniczną na adres: czympoznan@amu.edu.pl.

Wypowiedzi i formularze dostarczane pocztą tradycyjną powinny być wydrukowane lub zapisane na możliwych do odczytu nośnikach elektronicznych. Sugerujemy, aby pliki przesyłane pocztą elektroniczną, a także zapisane na nośnikach i przesyłane pocztą tradycyjną, zapisane były w darmowych, popularnych programach komputerowych.

Imię i nazwisko autorki lub autora danej wypowiedzi pozostaną anonimowe (do wyłącznej wiedzy organizatorów konkursu).

Wypowiedzi pisemne powinny być nadesłane przez ich autorki i autorów w formie maszynopisu lub rękopisu. Wypowiedzi mówione - zachęcamy do samodzielnego ich nagrania przez ich autorki lub autorów (np. przy użyciu dyktafonu wbudowanego w telefon komórkowy, komputer lub inne urządzenie), jednak dopuszczamy możliwość pomocy w realizacji nagrania osobom, które by jej potrzebowały (pomocy w tym zakresie mogą też udzielić, w miarę możliwości, studentki i studenci współpracujący z organizatorami konkursu - prosimy wówczas o kontakt pod adresem czympoznan@amu.edu.pl lub numerem tel. 618 292 139).

Zachęcamy do dołączenia materiałów wizualnych (np. współczesnych lub dawnych fotografii) do nadsyłanych wypowiedzi.